Kinderen met Schoolfruit

Veelgestelde vragen

Inschrijven EU-Schoolfruit 2017-2018

Hoe kan ik mij inschrijven?

Inschrijven was mogelijk t/m 15 september

Wanneer ontvang ik de schoolfruitovereenkomst?

De schoolfruitovereenkomst wordt in de middag van maandag 9 oktober verstuurd.

Hoe kan ik meerdere locaties opgeven?

Schrijf elke locatie apart in in een nieuw inschrijfformulier.

Voeg daarbij volgnummers toe aan het einde van uw Brinnummer. U heeft bijvoorbeeld twee locaties op brinnummer 05PK. Schrijf eerst locatie 1 in met Brinnummer 05PK00. Vervolgens schrijft u locatie 2 in met Brinnummer 05PK01.

Het lukt niet om mijn school te selecteren via de selectietool in het inschrijfformulier

Het kan zijn dat de school niet in de selectietool staat. U kunt dan zelf alles handmatig invullen.

Ik heb geen ontvangstbevestiging ontvangen

Kijk eerst in uw SPAM-inbox of de ongewenste mail.

Nog steeds niet gevonden? Neem dan contact op met het Steunpunt (0317 - 485966 of euschoolfruit@wur.nl)

Zonder het bevestigen op de bevestigingsmail bent u niet aangemeld voor het EU-Schoolfruitprogramma. Handel dus op tijd!

Wanneer is de leverdag van het fruit?

De logistiek achter de groente- en fruitleveringen is heel complex. Het is niet mogelijk om te voldoen aan alle wensen van de scholen. De leverancier bepaalt de logistieke route en geeft de leverdag aan. De leverancier neemt contact met u op over de leverdag in week 44. De leverdag zal waarschijnlijk op maandag of dinsdag zijn.

Algemeen EU-Schoolfruit

Wanneer is de inschrijfperiode?

Basisscholen kunnen zich vanaf 4 september 9.00 uur t/m 15 september 17.00 uur inschrijven via het formulier op www.euschoolfruit.nl. Alle basisscholen en speciaal basisonderwijs scholen krijgen de kans zich in te schrijven gedurende deze twee weken. Er kunnen circa 2.600 basisscholen deelnemen.

De inschrijfperiode

 • Inschrijving scholen voor schooljaar 2017 - 2018 vindt niet plaats op volgorde van inschrijving. Alle scholen kunnen zich inschrijven, ook scholen die afgelopen jaar al meededen.
 • Als aan het eind van de inschrijfperiode het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er loting plaats.
 • Na inschrijving wordt een leverancier aan de school toegewezen.

Bekijk hier de voorwaarden voor deelname aan EU-Schoolfruit

Beëindiging pilot voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen komend schooljaar, 2017-2018, helaas niet deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma.

Het EU-Schoolfruitprogramma gaat zich komend jaar enkel richten op basisonderwijs. Via een pilot hebben voortgezet onderwijs scholen de laatste jaren mee kunnen doen aan het EU-Schoolfruitprogramma. De pilot is hiermee dus helaas ten einde.  

Mag ik meerdere keren meedoen?

Alle scholen mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit in schooljaar 2017-2018. Dus ook scholen die in het schooljaar 2016/2017 (of eerder) hebben meegedaan. We adviseren en helpen scholen om zelf een schoolfruitbeleid op te zetten, zodat de kinderen kunnen blijven genieten van fruit en groente het hele jaar door.

Is EU-Schoolfruit hetzelfde als SchoolGruiten?

Voorheen waren er twee programma's: EU-Schoolfruit (gratis groente en fruit) en SchoolGruiten (zelfstandig via ouders/leverancier). Nu is er alleen EU-Schoolfruit. Binnen EU-Schoolfruit ontvangt de school 20 weken gratis groente/fruit. Daarnaast heeft de school een inspanningsverplichting om de EU-Schoolfruit- en digibordlessen uit te voeren en aanvullende activiteiten/lessen te verzorgen over groente, fruit en gezonde voeding. Scholen worden gestimuleerd om na de gratis periode zelfstandig verder te gaan met het eten van groente en fruit in de klas. Hiermee is SchoolGruiten (structureel eten van groente/fruit) geborgd in EU-Schoolfruit.

Wat is de verhouding tussen RVO.nl en het Steunpunt EU-Schoolfruit?

RVO.nl is contactpersoon voor leveranciers. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het erkennen van leveranciers, voor vragen rondom de leveringen en voor de financiële afronding van de leveringen. Het Steunpunt EU-Schoolfruit is contactpersoon voor scholen. Het Steunpunt is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de scholen en de ondersteunende materialen die scholen ontvangen.

Bekijk ook de Regeling Schoolfruit 2016 voor meer informatie

Welke scholen komen in aanmerking?

Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) kunnen ook inschrijven. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor EU-Schoolfruit.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen komend schooljaar, 2017-2018, helaas niet deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma.

Het EU-Schoolfruitprogramma gaat zich komend jaar enkel richten op basisonderwijs. Via een pilot hebben voortgezet onderwijs scholen de laatste jaren mee kunnen doen aan het EU-Schoolfruitprogramma. De pilot is hiermee dus helaas ten einde.  

Voorwaarden deelname

Deelnemende scholen horen zich aan een aantal spelregels te houden. Scholen moeten:

 • ervoor zorgen dat de geleverde producten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft
 • ervoor zorgen dat de producten op school worden uitgereikt en geconsumeerd door leerlingen
 • een medewerker aanwijzen die de verspreiding van gratis groente en fruit coördineert
 • afnemen van het educatieve materiaal, beschikbaar via www.euschoolfruit.nl
 • een EU-Schoolfruitposter zichtbaar aanbrengen bij de hoofdingang van de school, of op hun website duidelijk vermelden dat zij deelnemen aan de schoolregeling. Daarbij dient de EU-vlag vermeld te worden en te worden aangegeven dat de Europese Unie financieel bijdraagt aan de schoolregeling
 • akkoord gaan met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief
 • hebben een inspanningsverplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruitregeling
 • invullen van de ontvangstverklaring waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid producten geleverd is
 • meewerken aan controles op grond van deze regeling
 • deelnemen aan monitoring en evaluaties

Bekijk hier de voorwaarden voor deelname aan EU-Schoolfruit

Ik ben leverancier. Hoe kan ik meedoen aan EU-Schoolfruit?

Lees meer over de rol van leveranciers en de regeling op deze pagina.

Levering door de leverancier

Hoe vaak per week wordt er fruit geleverd?

Eén keer per week wordt het fruit bij u op school geleverd, voor de drie groente/fruitdagen. Tijdens de gratis periode van 20 weken ontvangt uw school elke donderdag een nieuwsbrief. Hierin staat in welke volgorde u de producten het beste kunt uitdelen.

Op welke dagen worden de producten geleverd?

De leverancier levert de groente/het fruit op maandag of dinsdag. De leverancier geeft aan de school door op welke dag groente/fruit geleverd worden.

Het groente en fruit is niet geleverd, wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact hierover op met uw leverancier. De contactgegevens van uw leverancier vindt zijn te vinden op de schoolfruitovereenkomst en op deze pagina

Ik heb een klacht over de levering, waar kan ik terecht?

Neem contact op met uw leverancier als u een klacht heeft over de kwaliteit van de geleverde producten. Komt u er niet uit met uw leverancier? Neem dan contact op met Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

De school is op de vaste leverdag eenmalig gesloten, hoe geef ik dit door?

Bij uw aanmelding geeft u vakanties en vrije dagen aan. Indien u hiervan afwijkt dient u tijdig contact op te nemen met uw leverancier. Staat de leverancier voor een dichte deur, dan worden voorrijdkosten in rekening gebracht.

Wijzigen gegevens

De contactgegevens van onze school zijn veranderd. Hoe geef ik dit door?

Wijzigen van uw contactgegevens kan door een mail te sturen naar euschoolfruit@wur.nl of geef het door via het het contactformulier

Ons leerlingenaantal is gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

Bij aanmelding geeft de school het aantal leerlingen door, zoals verwacht bij de start van het programma in november. De school kan het aantal leerlingen vanwege in- of uitstroom  vóór 1 januari 2018 eenmalig wijzigen.

Alles over het groente en fruit

Kwaliteit, variatie en soort groente en fruit

De fruitleverancier levert groente/fruit volgens de richtlijnen voor kwaliteit en variatie van het EU-Schoolfruitprogramma. Leveranciers leveren seizoensgebonden. Dit betekent dat bij levering wordt gekeken naar de beschikbaarheid van producten. In de richtlijnen staat ook een voorbeeld van de soorten groente en fruit die u kan verwachten.

Bekijk ook de Regeling Schoolfruit 2017 voor meer informatie

Mijn kind is allergisch voor sommige groente en fruit

Uw school ontvangt wekelijks een digitale nieuwsbrief. Hierin staat welke soorten groente en fruit de kinderen de komende week ontvangen. Spreek met uw school af dat zij naar u communiceren welke soort groente/fruit op welke dag wordt gegeten. Indien uw kind allergisch is voor één van de producten, kunt u op de dag dat dit wordt gegeten een ander stuk groente/fruit meegeven.

Mijn kind lust geen groente of fruit

Er zijn veel verschillende soorten groente en fruit. Er zijn altijd soorten die uw kind wel lust. Als je geen drop lust, zeg je ook niet dat je geen snoep lust. Laat uw kind regelmatig een hapje proeven van een groene-/fruitsoort die hij/zij niet lust. Uit onderzoek blijkt dat kinderen nieuwe producten 10-15 keer moeten proeven, voordat ze aan de smaak gewend zijn. Blijf dus geduldig en houd het positief. Bekijk ook de tips op de pagina voor ouders

Mijn kind heeft niet genoeg aan alleen groente of fruit in de ochtendpauze

Kinderen die goed ontbijten hebben halverwege de ochtend aan een stuk groente of fruit als tussendoortje genoeg. Heeft uw kind in de pauze veel trek? Kijk dan eens naar de ontbijtgewoonten van uw kind. Zorg dat uw kind voldoende tijd krijgt om goed te kunnen ontbijten. Een goed ontbijt is belangrijk voor de gezondheid en de leerprestaties op school. Bij voorkeur bestaat het ontbijt uit een graanproduct, wat zuivel en fruit. Bekijk ook de tips op de pagina voor ouders

Wij willen als school graag ook na de gratis periode via het EU-Schoolfruitprogramma aandacht blijven besteden aan het eten van groenten en fruit op school. Hoe kunnen we dit doen?

Gebruik hiervoor het stappenplan “Op weg naar een helder schoolfruitbeleid”.