Leerlingenaantal wijzigen

De school kan het aantal leerlingen vanwege in- of uitstroom vóór 1 januari 2018 eenmalig wijzigen.

Spelregels - lees goed door!

  • In schooljaar 2017-2018 is het eenmaal mogelijk om het leerlingenaantal te wijzigen vanwege in- of uitstroom
  • Geef op het formulier de reden van voor uw wijziging
  • U krijgt géén nieuwe Schoolfruitovereenkomst
  • Uw wijziging wordt na 1 januari zo spoedig mogelijk doorgevoerd.

EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-1.jpg