jongen voert smaakexperimenten uit

GGD'en + gemeenten

Veel GGD’en/gemeenten gebruiken Smaaklessen als onderdeel van hun gezondheidsbeleid ten aanzien van het thema gezond gewicht of gezonde leefstijl. Lees eerst meer over Smaaklessen en het bijbehorende lesmateriaal.

fruit

Smaaklessen als basis voor een integrale aanpak

Onderzoek laat zien dat naast educatie over voeding meer nodig is om kinderen gezonder te laten eten. Een integrale aanpak, waarin een combinatie van educatie, gezond schoolbeleid/regelgeving en een gezonde schoolomgeving wordt gerealiseerd, is een uitstekende basis om blijvende gedragsverandering te realiseren.

Zie ook www.gezondeschool.nl

Smaaklessen biedt scholen handvatten om verder te denken dan alleen de lessen. Want welke afspraken zijn er bijvoorbeeld over traktaties? Wat wordt er gegeten in de ochtendpauze en geven de leerkrachten zelf het goede voorbeeld? Bij het beantwoorden van deze vragen kan een GGD/gemeente een belangrijke rol spelen door scholen te begeleiden.

Rol van de GGD/Gemeente

Vanuit de GGD/gemeente kunt u de school adviseren hoe zij Smaaklessen kunnen inzetten en hoe zij daarnaast kunnen werken aan een gezond voedingsbeleid op school.

Enkele voorbeelden hoe u hier als GGD/gemeente scholen bij kunt ondersteunen:

 • Gemeentelijk beleid: neem Smaaklessen op in het beleid voor het thema gezond gewicht. Smaaklessen heeft ook raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals Onderwijs en Milieu & Duurzaamheid. Zo wordt Smaaklessen onderdeel van een brede integrale aanpak. Maak middelen vrij voor het begeleiden van scholen, het aanbieden van het lesmateriaal en het eventueel aanbieden van aanvullende activiteiten op scholen.
 • Werving: informeer scholen over het bestaan van Smaaklessen en de mogelijkheden van het lesprogramma. Download of bestel brochures.
 • Inventarisatie: inventariseer op welke manier de school Smaaklessen kan inzetten. Hoe past dit binnen het onderwijssysteem van de school? Welk voedingsbeleid heeft de school al? Welke mogelijkheden zijn er om dit uit te breiden? Hoe kan de OR en MR worden betrokken? En welke knelpunten verwacht de school? Maak hierbij gebruik van de Gezonde School aanpak. Maak op basis van de inventarisatie een plan van aanpak. Leg hierin duidelijk de afspraken en verantwoordelijkheden vast.
 • Ouderavond: ouders spelen, vooral in de basisschoolleeftijd, een belangrijke rol in het eetgedrag van kinderen. Zorg dat ouders betrokken zijn. Organiseer bijvoorbeeld een ouderavond om ouders te informeren over Smaaklessen en het voedingsbeleid op school. Vraag ouders om te helpen bij de Smaaklessen.
 • Monitoring en evaluatie: hoe verlopen de Smaaklessen op school? Hoe staat het met het voedingsbeleid? Waar loopt de school tegenaan? Hoe kunnen Smaaklessen de komende jaren worden voortgezet? Zorg dat u regelmatig met de school evalueert en bijstelt.

Samenwerking

Welke organisaties kunnen nog meer een rol spelen bij Smaaklessen?

 • Centra voor Natuur- en Milieu Educatie (NME): veel NME centra in Nederland lenen de Smaakleskist uit. Ook organiseren zij regelmatig excursies. Denk aan een boerderijbezoek of een kookles waarbij kinderen koken met producten uit eigen tuin.
 • Diëtisten/gewichtsconsulenten: veel diëtisten en gewichtsconsulenten geven gastlessen in het kader van Smaaklessen.
 • Sportservice en sportverenigingen: voeding en beweging zijn nauw met elkaar verbonden. Zorg daarom dat Sportservice organisaties en sportverenigingen betrokken zijn bij Smaaklessen.
 • Buitenschoolse Opvang (BSO): voor de BSO is er een speciale versie van Smaaklessen: ‘Smaakplezier op de BSO’.
 • Lokale organisaties: een melkveebedrijf, bakker, molenaar, supermarkt of fabriek. Elke regio heeft haar eigen voedselbedrijven. Het koppelen van Smaaklessen met activiteiten van deze organisaties kan Smaaklessen nog aantrekkelijker maken. Kinderen zien hoe hetgeen zij op school leren, op bedrijven in de praktijk wordt gebracht.

Aan de slag met Smaaklessen

 • Voor GGD'en is er een speciale uitleenleskist ontwikkeld. Deze kan worden opgenomen in het uitleenaanbod. Wordt een uitleenpunt.
 • Meld u aan voor de nieuwsbrief Smaaklessen voor GGD'en en NME-centra. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Smaaklessen.
 • Attendeer scholen op de inzet van Smaaklessen. Smaaklessen is een van de deelnemende interventies van het ondersteuningsaanbod Gezonde School.
 • Onderstaande presentatie kan gebruikt worden wanneer u op een school meer uitleg wil geven over het lesprogramma Smaaklessen. U kunt ook gebruik maken van de promotiefilm of de introductiefilm.meisje met fruit