jongen voert smaakexperimenten uit

Onderzoek Smaaklessen

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om Smaaklessen te evalueren. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken.

Mede op basis van de verschillende onderzoeken is Smaaklessen opgenomen in de I-database met erkende interventies van het Centrum Gezond Leven (CGL). Smaaklessen is hier beoordeeld als 'Eerste aanwijzingen voor Effectiviteit'. Hiermee is Smaaklessen het eerste landelijke lesprogramma over voeding op de basisschool op dit niveau.

Smaaklessen eerste effectieve lesprogramma over voeding op de basisschool (2018)

Het lesprogramma Smaaklessen van Wageningen University & Research is opnieuw erkend door het Centrum Gezond Leven van het RIVM. De erkenning Eerste aanwijzingen voor Effectiviteit op determinanten van gezond voedingsgedrag is verkregen op basis van resultaten uit twee Nederlandse effectstudies. Hiermee is Smaaklessen het eerste landelijke lesprogramma over voeding op de basisschool op dit niveau. Het lesprogramma, dat elke vijf jaar wordt beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit, is gestegen van Goed onderbouwd naar Eerste aanwijzingen voor Effectiviteit. De gevonden effecten liggen op het gebied van smaak, uitproberen van producten en kennis over gezonde voeding. De verrijking van het lesprogramma met een Smaakmissie, een interactieve lesmodule over een basisproductgroep, zoals groente, vlees of zuivel, beoordeelt de commissie als veelbelovend om de effectiviteit van het lesprogramma verder te verhogen.


Doorontwikkeling lesprogramma
In de komende jaren wordt Smaaklessen verder doorontwikkeld, zodat het lesprogramma in een actuele digitale omgeving aangeboden kan worden. Basisscholen kunnen hiermee flexibeler het lesprogramma inzetten en op maat hun eigen onderwijsaanbod samenstellen. Om de effectiviteit van Smaaklessen verder te verhogen worden de nieuwe elementen van het lesprogramma via onderzoek getoetst in samenwerking met de Wageningen University & Research. Meer informatie over de ontwikkelingen van Smaaklessen in de afgelopen jaren en de plannen voor de toekomst staan in het overzichtsartikel van het Education and Health journal, december 2017.

Smaaklessen blijkt effectief (2016)

Smaaklessen helpt kinderen bij de ontwikkeling van een verantwoord eetpatroon. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Wageningen UR onder leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Uit onderzoek blijkt dat kinderen na afloop van Smaaklessen meer weten over gezond en duurzaam eten. Een half jaar na de lessen is dit kenniseffect nog steeds overtuigend aanwezig. Dit in tegenstelling tot kinderen die de Smaaklessen niet volgden. Daarnaast prikkelen Smaaklessen kinderen met voeding bezig te zijn en creƫren een sociale norm die hen stimuleert onbekende producten te proeven en gezonder te gaan eten. Kinderen gaan er dankzij Smaaklessen meer op letten of ze gezond en gevarieerd eten. Het bewustzijnseffect neemt toe naarmate ze meer lessen volgen.

Procesevaluatie Rescon (2011)

In het schooljaar 2010/2011 heeft onderzoeksbureau Rescon een procesevaluatie voor Smaaklessen uitgevoerd. Hieruit bleek dat Smaaklessen hoog wordt gewaardeerd. Docenten vinden Smaaklessen praktisch en makkelijk toepasbaar. Docenten gaven aan een stijging in kennis en bewustwording bij leerlingen waar te nemen. Ook leerlingen zelf gaven aan dat ze meer aandacht hebben voor voeding en voedsel en dat ze meer lustten. Belangrijke verbeterpunten uit dit onderzoek zijn dat Smaaklessen meer gebruik moet maken van digitale leermiddelen en dat scholen onvoldoende tijd hebben om Smaaklessen uit te voeren. De vernieuwde versie van Smaaklessen (sinds 2013 beschikbaar) speelt hierop in door gebruik te maken van kortere lessen en een ondersteunende module voor het digitale schoolbord.

Smaaklessen beproefd: een formatieve procesevaluatie (2008)

In 2008 heeft het Voedingscentrum Nederland een procesevaluatie voor Smaaklessen uitgevoerd. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over Smaaklessen als geheel en vinden vooral het proeven en proefjes doen heel leuk. Hiermee lijkt Smaaklessen een goede manier om basisschoolleerlingen te laten kennismaken met voeding, voedsel, herkomst, gezondheid en smaak.

Biefstuk komt niet van de kip (2008)

Een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut over hoe kinderen omgaan met voedselkeuze en herkomst en gezondheid van voedsel. Er is gemeten hoeveel interesse kinderen hebben in voedsel en hoeveel zij er van weten. Kinderen die Smaaklessen hebben gevolgd hebben meer kennis over consumentenvaardigheden en herkomst van producten.

samen aan tafel eten