jongen voert smaakexperimenten uit

Onderzoek Smaaklessen

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om Smaaklessen te evalueren. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken.

Mede op basis van de verschillende onderzoeken is Smaaklessen opgenomen in de I-database met erkende interventies van het Centrum Gezond Leven (CGL). Smaaklessen is hier beoordeeld als Theoretisch goed onderbouwd.

Smaaklessen blijkt effectief (2016)

Smaaklessen helpt kinderen bij de ontwikkeling van een verantwoord eetpatroon. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Wageningen UR onder leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Uit onderzoek blijkt dat kinderen na afloop van Smaaklessen meer weten over gezond en duurzaam eten. Een half jaar na de lessen is dit kenniseffect nog steeds overtuigend aanwezig. Dit in tegenstelling tot kinderen die de Smaaklessen niet volgden. Daarnaast prikkelen Smaaklessen kinderen met voeding bezig te zijn en creƫren een sociale norm die hen stimuleert onbekende producten te proeven en gezonder te gaan eten. Kinderen gaan er dankzij Smaaklessen meer op letten of ze gezond en gevarieerd eten. Het bewustzijnseffect neemt toe naarmate ze meer lessen volgen.

Procesevaluatie Rescon (2011)

In het schooljaar 2010/2011 heeft onderzoeksbureau Rescon een procesevaluatie voor Smaaklessen uitgevoerd. Hieruit bleek dat Smaaklessen hoog wordt gewaardeerd. Docenten vinden Smaaklessen praktisch en makkelijk toepasbaar. Docenten gaven aan een stijging in kennis en bewustwording bij leerlingen waar te nemen. Ook leerlingen zelf gaven aan dat ze meer aandacht hebben voor voeding en voedsel en dat ze meer lustten. Belangrijke verbeterpunten uit dit onderzoek zijn dat Smaaklessen meer gebruik moet maken van digitale leermiddelen en dat scholen onvoldoende tijd hebben om Smaaklessen uit te voeren. De vernieuwde versie van Smaaklessen (sinds 2013 beschikbaar) speelt hierop in door gebruik te maken van kortere lessen en een ondersteunende module voor het digitale schoolbord.

Smaaklessen beproefd: een formatieve procesevaluatie (2008)

In 2008 heeft het Voedingscentrum Nederland een procesevaluatie voor Smaaklessen uitgevoerd. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over Smaaklessen als geheel en vinden vooral het proeven en proefjes doen heel leuk. Hiermee lijkt Smaaklessen een goede manier om basisschoolleerlingen te laten kennismaken met voeding, voedsel, herkomst, gezondheid en smaak.

Biefstuk komt niet van de kip (2008)

Een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut over hoe kinderen omgaan met voedselkeuze en herkomst en gezondheid van voedsel. Er is gemeten hoeveel interesse kinderen hebben in voedsel en hoeveel zij er van weten. Kinderen die Smaaklessen hebben gevolgd hebben meer kennis over consumentenvaardigheden en herkomst van producten.

samen aan tafel eten